Lehdistötiedote: LasiMitta 1.0 on julkaistu

3.5.2017

Tasolasin mitoitusohjelma LasiMitta on valmistunut ja ostettavissa osoitteessa www.lasimitta.fi

Lehdistötiedote                                                          3.5.2017

 

Tasolasin mitoitusohjelma LasiMitta 1.0 on valmistunut

LasiMitta on Suomen Tasolasiyhdistys ry:n omistama lasilaattojen mitoitusohjelma, jonka avulla voidaan tarkastella tasolasirakenteiden soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Ohjelman ensimmäinen versio LasiMitta 1.0 valmistui huhtikuussa 2017.  Ohjelma perustuu standardiehdotukseen prEN 16612:2013, joka on äskettäin hyväksytty uudelleen CEN työkohteeksi.

Suunnittelijoiden, ikkunatehtaiden ja lasirakentajien käyttöön suunniteltu tasolasin mitoitusohjelma on kehitetty yhteistyössä Suomen lasialan ammattilaisten kesken. Ohjelman pääsuunnittelijana on toiminut DI Paavo Hassinen. Viimeisen vuoden aikana on saatu valmiiksi Excel-pohjainen laskuri ja se on juuri koodattu selainpohjaiseksi ohjelmaksi, jolloin sitä voi käyttää internetin välityksellä.

Ohjelma sopii neljältä sivulta jatkuvasti tuettujen suorakaiteen muotoisten lasirakenteiden lujuusteknisen mitoituksen tarkasteluun, kun laattoihin kohdistuu tasaisesti jakautuneen painekuorman vaikutus. Lasilaatta voi olla rakenteeltaan 1K, 2K tai 3K eli toisin sanoen monoliittinen, kaksi- tai kolmekerroksinen eristyslasielementti. Ohjelma ottaa huomioon mahdollisen laminoinnin ja kerrosten lasityypin. Lasityyppejä ovat float, lämpölujitettu ja karkaistulasi. Lopuksi lasin mittojen, tehtyjen valintojen sekä kuormitustietojen perusteella ohjelma laskee lasin taipuman, sallitun taipuman ja ilmoittaa kunkin lasikerroksen lujuusteknisen kelpoisuuden.

Huomio lasirakenteiden teknisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä kohtaan on lisääntynyt lasikokojen kasvaessa nykyisiin jumbokoon mittoihin. Suomen Tasolasiyhdistyksen tavoitteena on yhtenäistää uuden ohjelman avulla Suomessa käytettävien tasolasirakenteiden mitoituslaskentaa. Nykyaikaisiin mitoituslausekkeisiin perustuva laskentatapa lisää ennen kaikkea lasirakenteiden turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on julkaista ohje rakennusten lasirakenteiden määräyksistä ja suosituksista Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuksen valmistuttua. Yhdessä mitoitusohjelman, ohjelman käsikirjan ja tulevan rakennuslasiohjeen toivotaan tuovan selkeyttä tällä hetkellä varsin kirjavaan mitoituskäytäntöön.  

 

Yhteyshenkilö:
Toiminnanjohtaja Jenni Heikkilä, 0400 697391, jenni.heikkila@tasolasiyhdistys.fi

Linkit:
www.tasolasiyhdistys.fi

www.lasimitta.fi