Ohjekortit

Ohjekorttien sisältö tekstimuodossa:

- Ohjekortti 1: Lämpökarkaistu turvalasi

- Ohjekortti 2: Laminoitu turvalasi

- Ohjekortti 4: Lasipintojen puhdistusohje

Ohjekortti No. 1

Lämpökarkaistu turvalasi

 

Ominaisuudet

+kestää kuormitusta paremmin kuin tavallinen tasolasi

+kestää hyvin lämpötilavaihteluita

+vähentää henkilövahinkoriskiä

+rikkoutuessaan murenee melko pieniksi paloiksi

+valonläpäisy sama kuin tavallisella tasolasilla

-ei kestä kovien terävien esineiden iskuja

Lasirakenteissa on aina olemassa lasirikon mahdollisuus, siksi lasi täytyy olla vaihdettavissa.

Yleistä tietoa

Lämpökarkaistun soodakalkkisilikaatti-turvalasin (karkaistu lasi) valmistuksessa lasi ensin lämmitetään (n. 650 ˚C) ja sitten jäähdytetään nopeasti, jolloin lasin pintaosaan jää pysyvä puristusjännitys ja sisäosaan vetojännitys.  Lämpökarkai-sulla lasin lujuus kasvaa ja se kestää kuormitusta paremmin kuin tavallinen float-lasi. Lasin rikkoutuessa jännitykset saavat lasin murenemaan pieniksi muruiksi, joilla ei ole lasille tyypillistä leikkaavaa reunaa.

Käyttökohteita

 • julkisivut (lämpökuorma, yhtenäinen kuorma kuten tuuli ja lumi)
 • ikkunat
 • lasit, joissa työstöjä, kuten saranoita, vetimiä tms. varten
 • korkeat katot ja katokset, viherhuoneet
 • kokolasiovet, väliseinät
 • suihkuseinät ja –kopit , saunan lasiseinät
 • sisustuslasit, kalustelasit
 • kaiteet, 500 mm putoamiskorkeuteen asti, muutoin laminoitu tai laminoitu karkaistu lasi
 • liukulasit terassille ja parvekkeelle
 • valokatelasituksissa eristyslasien uloimmat lasit
 • paljon energiaa absorboivat lasit
 • keraamisella maalilla painetut ja printatut lasit
 • suojausluokat 1(C)3-1(C)1 SFS-EN 12600Varoitus

Kaikki työstöt on tehtävä lasiin ennen lämpökarkaisua.  Lasia ei voi leikata tai työstää karkaisun jälkeen, koska rikkoutumisriski kohoaa ja lasi  saattaa tuhoutua välittömästi. 

Mihin karkaistulasi ei sovi

 • kun lasiin kohdistuu kovan terävän esineen iskuja
 • kun rikkoutuminen voi aiheuttaa putoamisvaaran
 • kattolasitusten ylemmäksi lasiksi suositellaan karkaistua ja alimmaksi lasiksi laminoitua lasia (eristyslasielementit)

Kun rakennukseen ei vaadita turvalasia, mutta olosuhteet ovat vaativat, voi lämpölujitettu lasi olla hyvä vaihtoehto karkaistun sijaan. Jos lämpölujitettu  lasi särkyy, palaset jäävät suhteellisen isoiksi ja niillä on taipumus jäädä lasitusjärjestelmään kiinni.  

Heat Soak testi

Nikkelisulfidisulkeumasta johtuvaa lämpökarkaistun turvalasin rikkoutumisriskiä voidaan pienentää oleellisesti ylimääräisellä lämpökäsittelyllä eli Heat Soak testillä. Testiä suositellaan kohteisiin, joissa lasituksen koossapysyvyys on tärkeää käyttäjien turvallisuuden kannalta.

Muut fysikaaliset ominaisuudet

 • karkaisuprosessista johtuen tasomaisuus ei ole yhtä hyvä kuin tavallisella float-lasilla
 • sallitaan erilaisia taipumia (SFS-EN 12150-1)
 • pihtijälki lasin reunassa pystykarkaisuprosessissa
 • anisotropia eli kaksoistaittoilmiö (leopardikuvio)
 • massavärjätyn lasin värisävy näyttää erilaiselta lasin paksuuden vaihtuessa 

Rikkoutuminen

Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieniksi siruiksi. Sirukoko tarkistetaan karkaisutehtaalla standardin SFS-EN 12150-1 mukaisesti. 

Yleisimmät virheet, jolloin lasi rikkoutuu

 • isku
 • käyttö- ja asennusvirhe (esim. metallikosketus)
 • reunahiontavirhe tai pintavirhe

Lasi ei rikkoudu ilman syytä!

Huomioitavaa!

Suunnittelussa on huomioitava lasin riittävä mitoitus. Asennuksessa ja käytössä on huomioitava, että kovat materiaalit  eivät ole suorassa kosketuksessa lasiin.  Käyttöönoton yhteydessä tehtävään ikkunanpesuun kiinnitettävä erityistä huomiota, lasipinta tulee puhdistaa pölystä ja naarmuttavista partikkeleista esim. pehmeällä  liinalla ennen varsinaista pesua.

Lasituote tulee tarkistaa jokaisessa vastaanottovaiheessa. Reklamaatio-ohjeet ovat Suomen Tasolasiyhdistyksen takuuohjeissa. 

Merkinnät

Standardin mukaan lämpökarkaistu lasi on merkittävä pysyvällä tavalla seuraavin tiedoin:

 • Valmistajan nimi tai tavaramerkki
 • Standardi SFS-EN 12150-1

Lisäksi 3 mm suihkulasiseinän merkintään lisätään kirjain ”S”. 

Standardit ja ohjeet

 • SFS-EN 12150 Lämpökarkaistu lasi
 • SFS-EN 572 Rakennuslasit, perustuotteet
 • SFS-EN 14179 Heat Soak -käsitelty
 • SFS-EN 12600  Turvalasin luokitus
 • SFS-EN  1096 Pinnoitettu lasi
 • ISO 11485-3 Taivutettu lasi
 • Rakennusten käyttöturvallisuus asetus

 

Ohjekortti No. 2

Laminoitu turvalasi

 

Yleistä tietoa

Laminoitu lasi koostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä, jotka on laminoitu yhteen laminointikalvon avulla. Yleisesti käytössä olevia kalvoja ovat PVB ja EVA. Laminoidun turvalasin rikkoutuessa elastinen välikerros sitoo lasin osat yhteen rajoittaen rikkoutu-neen aukon kokoa ja pienentäen leikkaus- ja pistohaavojen riskiä.

Laminoitavat lasit voivat olla pinnoitettuja, työstettyjä, lujitettuja ja karkaistuja. Lisäilmettä lasiin saa erivärisillä laminointikalvoilla. Kalvojen väliin voi myös lisätä ohuita materiaaleja. Lisäksi lasiin tai kalvoon voidaan printata kuvia.

Ominaisuudet

 • sitkeä ja vaikeasti rikottava
 • pysyy koossa myös murtuneena
 • suoja ilkivaltaa ja murtautumista vastaan
 • vähentää henkilövahinkoriskiä
 • lisää ääneneristävyyttä
 • estää UV-säteilyn yli 90 %:sti
 • lujuus heikompi kuin vastaavan paksuisella monoliittisella float-lasilla
 • osa laminointikalvoista ei siedä korkeita lämpötiloja

Lasirakenteissa on aina olemassa lasirikon mahdollisuus, siksi lasi täytyy olla vaihdettavissa.

 • Suojausta vaadittaessa tarvitaan aina laminoitu lasirakenne, joka voidaan valmistaa myös karkaistusta lasista. 
 • Turvaominaisuus liittyy laminoidun lasin rikkoutumistapaan, mutta kaikki laminoidut lasit eivät ole turvalaseja!

Käyttökohteita

 • kohteet, joissa putoamisvaara tai voi syntyä tungosta
 • julkisivulasit
 • kaidelasit
 • ikkunat ja näyteikkunat, katutason lasitukset
 • valokatteiden lasit ja kattoikkunat
 • väliseinät, sisäänkäynnin ovet, sisustuslasit
 • ajoneuvojen ja työkoneiden tuulilasit
 • akvaariolasit
 • Murron- ja luodinsuojalasit
 • paineen-, iskun- ja räjähdyksensuojalasit
 • tulensuoja- ja ääneneristyslasit
 • suojausluokka vähintään 3(B)3, SFS-EN 12600

Rakennusten käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuus asetus muuttui 1.1.2018 koskien nyt myös asuntoja. Käyttöturvallisuusohjeesta löydät tarkan ohjeistuksen. Lyhyesti: laminoitua turvalasia on käytettävä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja samalla tasojen välinen korkeusero on yli 1,0. Laminoitua turvalasia on käytettävä asuntojen monilasisissa ikkunoissa sisimpänä lasina aina, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja samalla tasojen välinen korkeusero on yli 2,2 metriä. Kun ei pudotusta, vaihtoehtona myös karkaistu turvalasi.

Laminoidun lasin merkinnät

Merkinnässä esitetään lasien ja kalvojen paksuudet. Lasit, jotka ovat 4 mm paksuisia ja kalvon paksuus on 0,76 mm, merkitään: 4/0,76/4; 44.2; 8,8L tai (4+4) pvb 0,76. Kalvon paksuus ilmoitetaan 0,38 mm:n kerrannaisina. Merkintää ei ole standardisoitu.

Nimikkeet

Laminoidun turvalasin nimike muodostuu seuraavasti:

 •  tyyppi
  - viittaus standardiin SFS-EN ISO 12543-2
  - nimellispaksuus millimetreinä
  - nimellisleveys (B) ja –korkeus (H) mm

Esimerkki
Laminoitu turvalasi ISO 12543-2 - 8,8-2000 x 1500.
Tarkoittaa laminoitua turvalasia, jonka paksuus on 8,8 mm, leveys 2,0 m ja korkeus 1,5 m.

Kattolasitukset

Kattolasitusten ylemmäksi lasiksi suositellaan karkaistua ja alimmaksi lasiksi laminoitua lasia (eristyslasielementit).

Ääneneristys

Laminoidulla ääneneristyslasilla voidaan saavuttaa huomattavasti parempi ääneneristävyys kuin monoliittisella lasilla, esim. 8,8L (44.2) Rw on 37 dB ja Rw+Ctr 35 dB, kun monoliittisella lasilla vastaavat arvot ovat  32 ja 29 dB. Ihminen kokee keskitaajuisen 5-6 dB äänitason muutoksen merkittävänä (puhe, henkilöliikenne).

Muita ominaisuuksia

 • maksimikoko 3210 x 6000 mm
 • paksuuksia: 22.2; 33.1; 33.2; 44.1; 44.2; 55.1; 55.2;... 66.2; 88.2; 1010.2, 1212.2…
 • Viimeistellyt reunat: pyöristetty, hiottu, hiottu mattareuna, kiillotettu, viistetty, sahattu, vesileikattu
 • korkein sallittu jatkuva lämpötila + 100 °C
 • korkein sallittu hetkellinen lämpötila 120 °C
 • laminointiprosessi ei muuta lasin kemiallisia ominaisuuksia eikä heikennä valonläpäisykykyä

Kestävyys

Laminoidun turvalasin kestävyys riippuu välikerroksen tyypistä, laminointimateriaalikerroksista ja välikerrosten lisämateriaaleista, kuten myös lasityypistä ja -paksuudesta. Saatavilla on myös tavallista lujempaa laminointikalvoa, joka sopii kohteisiin, joissa lasilta vaaditaan lisäturvaominaisuuksia.

Lasi ei rikkoudu ilman syytä. Yleisimpiä lasirikon syitä ovat isku, käyttö-, asennus-, reunahionta- tai pintavirhe.

Delaminoituminen

Delaminoitumisessa lasien välinen PVB-kalvo menettää kiinnittymisensä lasin pintaan, mikä näkyy reuna-alueiden haalistumisena tai pilkkuina. Valittavana on ulkokäyttöön tarkoitettuja kalvoja, jotka sietävät kosteutta paremmin.

Huomioitavaa!

Suunnittelussa on huomioitava lasin riittävä mitoitus ja taivutuksen yhteydessä syntyvät leikkausjännitykset. Asennuksessa ja käytössä on huomioitava, että kovat materiaalit eivät ole suorassa kosketuksessa lasiin. 

Standardit ja ohjeet

• SFS-EN ISO 12543-1…6 Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi

                          - osa 1: Komponenttien määritelmät ja kuvaukset

                          - osa 2: Laminoitu turvalasi

                          - osa 3: Laminoitu lasi

                          - osa 4: Kestävyystestit

                          - osa 5: Mitat ja reunan viimeistely

                          - osa 6: Ulkonäkö

• SFS-EN 14449 + AC Tuotestandardi (CE-merkintä)

Muita liittyviä standardeja

 • SFS-EN 12600 Turvalasin luokitus
 • ISO 22897 ja 16940 Akustisuus
 • SFS-EN 356 Suojalasitus
 • SFS-EN 13541 Räjähdyspaineenkestävyys
 • SFS-EN  1063 Luodinkestävyys
 • EN 16612 Lasin mitoituksesta (valmisteilla)

Ohjekortti No. 4

Lasipintojen puhdistusohje

 

Lasi kestää paljon, mutta ei mitä tahansa

Lasituksen pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta.

Rakennustyön ajaksi ikkunat ja ovet pitää suojata huolellisesti, sillä emäksiset aineet kuten kalkki- ja sementtiliuokset syövyttävät lasin pintaa. Lasi pitää huuhdella ensitilassa, jos emäksisiä liuoksia on joutunut sen pinnalle. Sadevedet pitää ohjata rapatusta tai betonijulkisivusta niin, ettei ne valu ikkunaan.

Nykyajan lasit sisältävät usein erilaisia pinnoitteita. Pinnoitettua lasia ei saa hangata tai raaputtaa. Suojateippauksia ei saa kiinnittää pinnoitettuun lasiin!

Muistilista lasin pesusta

+lasi kestää hyvin veden ja happojen vaikutusta

+kaikki lasit vaativat pesua, jotta lasin pinta pysyy kunnossa

+pinnoitteet vähentävät pesuntarvetta

-lasi ei kestä fluorivetyhappoa (HF) (lasin etsausaine)

-lasi ei kestä emäksisiä (alkaalisia) liuoksia

-naarmuttumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä materiaaleja

-karkaistu lasi naarmuttuu herkemmin kuin tavallinen float-lasi

Lasi kestää huonosti emäksisiä liuoksia. Huuhtele lasi perusteellisesti ennen kuin hankaat sitä pesulaitteella tai -aineella. Vaihda pesuvesi riittävän usein, jotta se ei sisällä hiekkaa tai muita hankaavia partikkeleita. Lasi voidaan käsitellä jälkikäteen suoja-aineella, jolla lasin pinnasta saadaan liukas ja lähes tarttumaton.

Puhdistusta helpottavat pinnoitteet

Lasin valmistuksen yhteydessä uloimman lasin ulkopintaan lisättävä titaanioksidi-pinnoite vähentää lasin puhdistamisen tarvetta. Kaksivaiheinen toiminto käyttää hyväkseen ilmankosteutta ja päivänvalon UV-säteilyä muodostaakseen pinnalleen aktiivisen molekyylikerroksen. Aktivoituminen tapahtuu muutamassa päivässä, jonka jälkeen pinnoitteen pilkkoma orgaaninen lika huuhtoutuu sateen mukana pois.

Jos lasi on erityisen likainen, voi sen pestä haalealla saippuavedellä ja pehmeällä kankaalla. Kuivausta ei tarvita.

Pinnoite kestää yhtä kauan kuin lasikin, eikä se kulu pois normaalikäytössä.

Pinnoite ei sisällä vaarallisia aineita, vaan on ympäristöystävällinen, sillä se vähentää rakennuksen ikkunoiden pesua ja siten kemikaalien ja puhtaan veden käyttöä.

Suositellaan seuraaviin kohteisiin:

 • korkeat rakennukset
 • hankalasti puhdistettavat alueet kuten jyrkänteen puoleiset lasitukset
 • kattolasit
 • vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla olevat lasitukset

Varoitus

Laseissa olevat tarrat on poistettava mahdollisimman pian, ettei aurinko polta tarrasta jälkeä lasin pintaan. Kostuta tarra ennen irrotusta esim. saippuavedellä tai ruokaöljyllä.

Pesuaineista

 • käytä ikkunanpesuaineita tai pH-neutraaleja pesuaineita
 • astianpesuaineen koostumus on saattanut muuttua, jos pesutulos ei ole  ”kuin ennen”
 • imukupin jäljen saa parhaiten pois  veden ja apteekista saatavan sitruunahapon seoksella
 • silikonitahrat saa irti asetonilla tai ksyleenillä
 • rasvajäljet voi puhdistaa kaupan liuottimilla, kuten etanolilla
 • talousetikka on todettu hyväksi puhdistusaineeksi, mutta varo silloin metallipintoja

Yleisimmät virheet lasin puhdistuksessa

 • pintaa ei ole puhdistettu partikkeleista – lasi naarmuttuu
 • pesuaine jättää sateenkaarivärit lasin pinnalle – väärä pesuaine, kiillota pinta esim. sanomalehdellä
 • lasin pinta on harmaa – liian emäksinen aine, lasin kiillotusaine voi palauttaa kirkkauden (ammattilaisten työtä)

Huomioitavaa!

Noudata ikkunanvalmistajan puhdistusohjeita. Ne toimitetaan ikkunatoimituksen yhteydessä työmaalle. Säilytä ohjeet. Säilytä myös ikkunan rakennetiedot, jossa kerrotaan pinnoitteista ja lasirakenteen ominaisuuksista.

Työturvallisuus

-Puitteen leveyden ollessa 1,5 kertaa korkeutta suurempi tai leveyden ollessa yli 1500 mm, puitteet on tuettava aukipidon ajaksi alareunastaan.

-Paloikkunat on tuettava aina avattaessa.

-Korkeat ikkunat tai korkealla olevat ikkunat vaativat nostimen tai valjaat. 

Pesun haitat

Vaikka lasinpesun kannalta on eduksi käyttää runsaasti vettä, ei sitä saisi päästää muihin ikkunan sisäpuolen rakenteisiin.  Puun maalipinnat saattavat reagoida liialliseen kosteuteen. Ne on syytä kuivata pesuvesistä.

Erikoislasit

Nykyikkunoissa on usein jokin pinnoite parantamassa esim. ikkunan energianhallintaa. Pääsääntöisesti herkät pinnoitteet sijoitetaan eristyslasien välitilan puoleisille pinnoille, joten niitä ei voi vaurioittaa. Poikkeuksena ovat jotkut auringonsuojalasit, huurtumisenestolasit ja jo mainitut helposti puhdistettavat lasit, joiden pinnoitteet ovat lasirakenteen uloimmalla pinnalla. Näiden pintojen puhdistamisessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.

Pääsääntönä on, että ensin lasi pitää huuhdella, sitten pestä miedolla saippuavedellä käyttäen pehmeää kangasta. Pinnoitettua lasia ei saa hangata eikä lastaa suositella käytettäväksi kuivaukseen. Myöskään hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää, sillä ne voivat jättää kirkkaita tai tummia läikkiä. Käytä hankaliin tahroihin liuottimia, älä koskaan teräviä välineitä. Voimakkaasti happamien tai emäksisien aineiden käyttö on kielletty.

Peruspesu

 • huuhtele lika haalealla vedellä
 • valmista mieto pesuliuos nestemäisestä pesuaineesta, joka vähentää veden pintajännitystä
 • talvella pesuveteen voi lisätä alkoholia, joka estää veden jäätymisen
 • pese pehmeällä liinalla tai sienellä
 • huuhtele ja kuivaa
 • älä pese suorassa auringonpaisteessa

Hankalat tahrat

 • selvitä tahran alkuperä ja vastaava liuotin, käytä liuottimia harkiten ja vain tahraan. Huuhtele.
 • viimeisenä puhdistuskeinona voi yrittää puhdistusta  uusilla kiillotusaineilla, hiomatahnalla tai  000-teräsvillalla.
 • maalitahroja voi  varovasti poistaa ehjällä skrapalla tai muulla mahdollisimman leveällä ja tasaisella terällä
 • kohdista hankaus vain puhdistettavaan tahraan – ei lasiin