Standardeja ja lasia koskevia säädöksiä

Tasolasille julkaistuja standardeja:

SFS-EN 356 Rakennuslasit. Suojalasitus. Murtautumisyrityksen kestävyyden testaus ja luokitus. 

SFS-EN 357 Rakennuslasit. Palonkestävät läpinäkyvät elementit. Läpinäkyvien tai läpikuultavien lasituotteiden luokitus.

SFS-EN 572-1...9 Rakennuslasit. Peruslasituotteet.

SFS-EN 673 Rakennuslasit. Lämmönläpäisevyyden määritys (U-arvo).

SFS-EN 1063 Rakennuslasit. Suojalasitus. Luodinkestävyyden testaus ja luokitus.

SFS-EN 1279-1...6 Rakennuslasit. Eristyslasit. 

SFS-EN 1863-1...2 Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi.

SFS-EN 12337-2 Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi.

SFS-EN 12488 Rakennuslasit. Lasitussuositukset.

SFS-EN 12150-1...2 Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. 

SFS-EN 12543-1...6 Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi.

SFS-EN 12600 Rakennuslasit. Heiluritesti. Tasolasin iskutesti ja luokitus.

SFS-EN 13024-1...2 Glass in building. Thermally toughened borosilicate safety glass. 

SFS-EN 14179-1...2 Rakennuslasit. Heat soak-käsitelty lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi.

SFS-EN 14321-1...2 Glass in building. Thermally thoughened alkaline earth silicate safety glass. 

SFS-EN 14449+AC Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Tuotestandardi.

 

Harmonisoidut rakennuslasien tuotestandardit (CE-merkintä vaatimus)

SFS-EN 572-9 Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. Osa 9.

SFS-EN 12150-2 Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisillikaattiturvalasi. Osa 2.

SFS-EN 14449 Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi.

SFS-EN 1279-5 Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5.

SFS-EN 1096-4 Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4.

SFS-EN 14179-2 Rakennuslasit. Heat Soak -käsitelty lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2.

SFS-EN 1036-2 Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2.

SFS-EN 12337-2 Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2.

SFS-EN 15683-2 Rakennuslasit. U-muotoinen lämpökarkaistu  soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2.

SFS-EN 1863-2 Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2.

EN 15434 Glass in building. Structural and/or ultraviolet resistant sealant.

 

Luettelo kaikista rakennuslasin tuotestandardeista löytyy mm. osoitteesta www.sfs.fi ja henhelpdesk.fi

Hissien lasiseinät:

  • SFS-EN 81-20 kohta 5.2.1.8.3
  • SFS-EN 1991-1-1
  • NA-EN 1991-1-1, taulukko 6.12

Lait ja ohjeet:

  • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta  (1007/2017)
  • Yhteinen ohjeistus: käyttöturvallisuus, lasirakenteet 

  • Tasolasiyhdistyksen laajempi ohje