Käyttöturvallisuus

Uudet kuvituskuvat:

   Asunnot                     

Koulut ja päiväkodit

Julkiset rakennukset

Rakennusten käyttöturvallisuus

1.1.2018 astui voimaan uusi asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta. Asetuksen avuksi on kirjoitettu ohjekortti yhteistyössä rakennusvalvontojen TOPTEN ryhmän ja alan teollisuuden kanssa. Yhteisen ohjekortin löydät tästä linkistä. Yhdistyksen laajemmat asetustulkinnat löydät puolestaan tästä linkistä. Alla lyhyesti muutokset verrattuna vanhaan F2 ohjeeseen.

Lasitukseen on vaara törmätä ja on käytettävä turvalasia, kun:

  • Lasituksen alareunan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 0,7 metriä.
  • Kulkuväylien ovissa lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1,5 m. Turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 0,3 m. Poikkeus asunnot, ks. linkki. 
  • Portaissa ikkunalasituksen korkeus askelmasta tai lepotasosta on vähemmän kuin 1,5 m.

Lasituksen rikkoontuminen aiheuttaa putoamisvaaran ja on käytettävä laminoitua turvalasia, kun: lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja tasojen välinen korkeusero on yli 1,0.

Uusi asetus tarkoittaa, että 6 mm tavallinen tasolasi ei kelpaa turvalasin asemasta asunnoissa. Koskee kaikkia myönnettyjä rakennuslupia vuoden 2018 alusta lähtien. Myös korjausrakentamisen kohteissa on sovellettava uutta asetusta, kun lasituksia vaihdetaan. Poikkeavasta menettelystä päättää kunnan rakennusvalvonta. Asetuksen tekstin mukaan kaikkia rakennuksia koskevat yhtenäiset määräykset, mutta mitoituksessa käytettävät vaakakuormat ovat tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuten ennenkin. Ohjeissa on kuitenkin määritelty lievempiä vaatimuksia asunnoille. 

Huomioitavaa on, että asetuksen teksti on velvoittava, ohjeet ovat suosituksia. 

 

RISKILLISET LASIPINNAT