Meidän tavoite

SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY:n tarkoituksena on toimia lasialalla ja niitä lähellä toimivien yritysten toimialajärjestönä.  Ykköstavoitteenamme on kehittää lasin ominaisuuksien parempaa hyödyntämistä rakentamisessa. Missionamme on entistä turvallisemmat ja kestävämmät lasirakenteet. 

Yhdistys huolehtii lasialan koulutuksesta, teknisen kehityksen seurannasta sekä lasialan julkaisu- ja viestintätoiminnasta. Lisäksi yhdistys on mukana alan kansainvälisessä yhteistyössä, osallistuu standardisointiin sekä pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen.

Liity jäseneksi

Yhdistyksemme palvelee jäseniään entistä monipuolisemmin vuoden 2020 alusta lähtien fuusion toteuduttua. Laadimme lasialan tarvittavat ohjeet, toteutamme osan ohjeista yhteistyössä muiden rakennusalan yhdistysten ja rakennusvalvontojen kanssa, neuvomme, annamme lausuntoja, harjoitamme julkaisutoimintaa ja pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja standardeihin. Lisäksi järjestämme koulutusta ja tapahtumia. 

Jäsenenä saat myös LasiMitta-ohjelman alehintaan.

Liity jäseneksi tästä!