Hallitus

Hallitus 2024

Normaalisti hallituskausi alkaa kevään vuosikokouksesta ja kestää 2 vuotta päättyen kevään vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa valitaan 5 uutta jäsentä varsinaisista jäsenyrityksistä. Poikkeusmenettely kaudella 2020-2021. Hallitus kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa.  

Hallituksessa on kolme jaostoa: tekninen ja tapahtuma/koulutus sekä  TES-jaosto. Tekninen jaosto ottaa kantaa mm. ohjeiden laadintaan ja standardien sisältöön. Tapahtuma/koulutus jaosto osallistuu tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen. TES-jaosto hoitaa entisen Hiomoliiton tehtävät. 

Jaostojen jäsenet päätetään seuraavaksi kaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen.