Ongelmia?

Tämä sivu on vielä kesken...

Suomen Tasolasiyhdistys ry:n tekninen jaosto antaa lausuntoja ongelmatilanteissa ja lasirikkojen tapauksissa. Ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan. Tapaukset esitellään ryhmälle nimettöminä. 

Tasolasin tarkastelusta yleisesti

Eri lasilaatujen ja lasituotteiden laatua arvioidaan voimassa olevien SFS-EN – standardien mukaisesti ja seuraavassa on pääkohtia laadun arvioinnista. Seikkaperäisemmät tiedot löytyvät ko. standardeista.

Lasivirheitä tarkastellaan aina lasipintojen ollessa kuivia.

Standardin SFS-EN 572-2 Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi mukaan yksinkertainen, pinnoittamaton float-lasi ei saa aiheuttaa häiritsevää kuvan vääristymää, kun kohdetta katsotaan 45 asteen kulmasta ja 4,5 m:n etäisyydeltä. Muita virheitä tarkastellaan 2 m:n etäisyydeltä kohtisuoraan lasipintaa vasten normaalissa päivänvalossa, joka ei aiheuta heijastuksia (sironnut valo). Näin tarkasteltuna eivät viivamaiset ja laajat virheet, eivätkä ø 3 mm:n pistemäiset virheet ole sallittuja. Pistemäisten virheiden sallittu määrä riippuu lasin ja virheen ø koosta.

Eristyslasit, SFS-EN 1279–1 2018: Uusitun standardin mukaan eristyslasielementtiä tarkastellaan vähintään 3 m etäisyydellä sisäpuolelta ulospäin kohtisuorassa kulmassa korkeintaan minuutin ajan m2:ä kohti. Arviointi on suoritettava hajavalossa päiväsaikaan (esim. pilvisellä säällä) ilman suoraa auringonpaistetta tai keinovaloa. Jos eristyslasielementtiä tarkastellaan ulkopuolelta, on katseluetäisyys vähintään 3 m. Katselukulman ollessa mahdollisimman kohtisuorassa. Poikkeamia ei saa merkata lasilevyyn.