Tietoa meistä

SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY:n tarkoituksena on toimia lasialalla ja niitä lähellä toimivien yritysten toimialajärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja alan yhteistoimintaa. Ykköstavoitteenamme on kehittää lasin ominaisuuksien parempaa hyödyntämistä rakentamisessa.

Missionamme on entistä turvallisemmat ja kestävämmät lasirakenteet.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii lasialan kannattavuuden ja arvostuksen parantamiseen sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja julkiseen hallintoon. Yhdistys huolehtii lasialan koulutuksesta, teknisen kehityksen seurannasta sekä lasialan julkaisu- ja tiedotustoiminnasta. Lisäksi yhdistys seuraa alan kansainvälistä kehitystä ja on mukana alan kansainvälisessä yhteistyössä.

Toiminnan painopisteitä:

  • Tiedotus - uutiskirjeet, jäsentiedotteet, Lasin Maailma -lehti, ohjeet, neuvonta, SOME-näkyvyys
  • Vaikuttaminen - työryhmät, standardisointi, viranomaiset
  • Koulutus - tilaisuudet, seminaarit, teknisen kehityksen seuranta, julkaisut
  • Yhteistyö - kansainvälinen, pohjoismainen, lasirakentamisen eri tahot

Yhdistys on perustettu Hämeenlinnassa 06.09.1997 ja perustamiskirjan allekirjoitti 33 yritystä. Nykyisellään yhdistykseen kuuluu lähes 150 jäsenyritystä, jotka koostuvat lasiliikkeistä, lasin jatkojalostajista, alan tuotteiden maahantuojista, lasin valmistajista sekä em. lähellä olevista yrityksistä. Näiltä kaikilta aloilta on edustus yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen toiminnan periaatteena on "jäsen ja ääni", joten jokainen jäsen on merkityksellinen. 

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä sekä äänettömiä kannatusjäseniä. Varsinainen jäsen voi olla kokojäsen, lasijäsen tai TES-jäsen. Jäsenhakemuksen voi tehdä Liity jäseneksi - kohdasta.

Näkisimmekin yrityksenne mukanaolon antavan lasialan kehittämiselle ja yhdistyksen toiminnalle merkittävää lisäarvoa.

Suomen Tasolasiyhdistys ry ja Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry yhdistyivät 1.1.2020. 

Samalla Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto lakkautettiin. Kaikki Hiomoliiton toiminnot siirtyivät Tasolasiyhdistykselle. Hiomoliitto toimi vuodesta 1932 vuoden 2020 alkuun asti. 

Haastattelu

Kokojäsen Maakunnan Lasi Oy 

Maakunnan Lasi Oy on pitkäaikainen ja aktiivinen Tasolasiyhdistyksen jäsenyritys. Toimitusjohtaja Tero Granqvist on myös kymmenhenkisen hallituksemme jäsen. 

Kysyimme Terolta miksi he ovat Suomen Tasolasiyhdistyksen kokojäsen?

Maakunnan lasi on kokojäsen, koska haluaa hyödyntää TES-asioissa yhdistyksen lakimiehen Lassi Räsäsen ammattitaitoa, kun sitä tarvitaan. Apua on saatu ja nopeasti. Muuten jäsenyyden avulla saamme tietoa lasialasta, sen tapahtumista ja voimme verkostoitua muihin saman alan yrityksiin ja myös metallirakentajiin ja puuikkunateollisuuden yrityksiin, jolloin saamme jaettua kokemuksia eri asioissa.

Koulutus on yksi syy jäsenyyteen ja avun saanti esimerkiksi lasin sääntöihin liittyvissä asioissa.

Mahdollisuus vaikuttaa lasialaan esim. työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Meillä on myös halu vaikuttaa siihen, että lasialasta tulisi luvanvarainen tulevaisuudessa, ettei kuka vaan voi kehua olevansa lasialan ammattilainen.

Haluamme vaikuttaa siihen, että lasialaa arvostetaan omana erikoisalanaan rakennusalalla, joka vaatii pk-yrityksiltä isoja investointeja, jotta palvelu pelaa asiakkaille päin.

Miten yhdistys voisi vielä paremmin palvella jäseniään?

Voisi olla vielä enemmän koulutusta esimerkiksi webinaarien muodossa. Koulutusaiheina voisi olla yritysten nykyaikaan kuuluvia teemoja kuten some-asiat, digimarkkinointia, palkka-asiat, lakiasiat jne. Voisi olla yhteistyötä eri tyyppisiin yhdistyksiin kuten Suomen Yrittäjiin. Kaipaisin koulutusta esim YSe 95-asioista, koska se koskee lukuisia lasialan yrityksiä. Paikallista koulutusta myös odotan nykyistä enemmän. Toivoisin myös yhteisiä messumatkoja muuallekin kuin perinteisiin lasialan messuihin. Talvitapahtumaa voisi myös kokeilla tapahtumana lähitulevaisuudessa.