Energiansäästö

Lasirakenteissa massiivinen energiansäästöpotentiaali

EU-maiden rakennuskannan keskimääräinen ikkunan U-arvo on 3,4. Tämä luku vastaa 60-luvun ikkunan eristystasoa. 42 % EU:n vuoden 2030 energiansäästötavoitteesta voidaan toteuttaa vaihtamalla vanhat lasitukset nykyaikaisiin korkean suoritustason lasituksiin.

Lue lisää tästä

Nykyihminen viettää 90 % ajastaan sisätiloissa.

Suuri lasipinta-ala lisää rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviötä. Rakennusta on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena. Energiatehokkuuden vastapainona on luonnonvalo-olosuhteet. Lukuisten selvitysten mukaan luonnonvalo tukee ihmisen vuorokausirytmiä, hyvinvointia ja lisää esimerkiksi työssä tarvittavaa keskittymiskykyä. Kouluissa luonnonvalaistus tehostaa oppimista, sairaaloissa parantumista. 

Nykyaikaisissa lasirakenteissa on valtava energiansäästöpotentiaali 
EU-maiden rakennuskannan keskimääräinen ikkunan U-arvo on 3,4. Tämä luku vastaa 60-luvun ikkunan eristystasoa. Suomessa ikkunan U-arvo vaatimuksena on 1,0, rakennuskannan  keskimääräisen arvon ollessa 1,9. 

Kuinka paljon energiaa ja CO2 päästöjä voitaisiin vähentää korkealaatuisilla laseilla? 
Jos kaikki Euroopan rakennukset olisi varustettu korkean suoritustason lasituksin vuonna 2030, niin 75,5 Mtoe energiaa säästettäisiin vuosittain, mikä vastaa 29 % vähennystä rakennusten energiankulutuksessa. Tulos tarkoittaa, että 42 % EU:n vuoden 2030 energiansäästötavoitteesta 
voidaan toteuttaa vaihtamalla vanhat lasitukset nykyaikaisiin korkean suoritustason lasituksiin.

Ratkaisuja

Modernilla lasiteknologialla voidaan säästää energiankulutusta ja samalla parantaa rakennusten sisäisiä lämpöolosuhteita. Näitä energiatehokkaita lasitusratkaisuja ovat:

  • eristyslasit, joissa U-arvo alle 0,7
  • sähkölämmitteiset lasit
  • auringonsuojalasit ja monitoimilasit
  • on-off -lasit
  • sähkökromaattiset lasit
  • BIPV
  • kaksoisjulkisivu
  • parvekelasitukset

Viilennystarve

Rakennusten viilennyslaitteiden määrän arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa huomattavasti. Vuonna 2050 EU:ssa voidaan saavuttaa 28 % energiansäästö viilennyksessä käyttämällä auringonsuojalaseja. 

Lasin pitkä käyttöikä ja kierrätys

Lasit ovat pitkäikäisiä tuotteita, sillä ne pysyvät rakennuksissa keskimäärin yli 40 vuotta. Rakennuslasit voidaan kierrättää lähes 100 prosenttisesti. Puhdistettu lasisiru on tärkeä raaka-aine lasiteollisuudelle.

Kohti nollaenergiarakennuksia järkevillä lasiratkaisuilla

Lähde: Glass for Europen raportti, joka perustuu tutkimukseen Potential impact of high-performance glazing on energy and CO2 savings in Europe, TNO, 2019.