Delaminoituminen

Delaminoituminen näkyy laminoidussa lasissa rakkuloina ja/tai värimuutoksena yleisimmin lasin reunassa tai kiinnitysreiän ympärillä. Delaminoitumistilanteessa kalvo, joka sitoo lasit yhteen, menettää kiinnittymisen lasin pintaan.


Delaminoitumiselle altistavia tekijöitä ovat mm. suojaamaton reuna, ulkotilat, kosteat tilat, lasin muoto; terävät kulmat kuten kolmion muotoiset lasit ja lasin kiinnitys pistekiinnityksellä. Pistekiinnikkeiden sijoittaminen reunan/kulman läheisyyteen lisää riskiä. Delaminoituminen voi johtua myös valmistusvirheestä kuten esim. aaltoilevista laseista tai väärän laminointikalvon valinnasta. Tyypillinen esimerkki delaminoituneesta lasista on karkaistu-laminoitu lasi, jossa karkaistun lasin reunataipuma avaa reunaa. Delaminoitumista voidaan parhaiten estää valitsemalla olosuhteisiin sopiva laminointikalvo. 

Ulkotiloissa tai kosteissa tiloissa sijaitsevan laminoidun lasin reunat voi myös suojata U-listalla toimittajan ohjeita noudattaen. Riskinä kuitenkin on, että kosteus pääsee kulkeutumaan lasin ja listan väliin.

Lähde: Ote opinnäytetyöstä Heikkilä J. 2020.  Rakennuslasin määräykset, ohjeet ja mitoitus. Ladattavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060517375

Myös lasin leikkaus ja hionta määrämittaan laminointiprosessin jälkeen lisää delaminoitumisriskiä. 

Ensiaputoimenpiteenä voi avoreunan suojata myös kirkkaalla silikonilla. Silikonin sopivuus tulee varmistaa tuotteen toimittajalta. 

Muissa pohjoismaissa on käytössä seuraava ohjelauseke: 
Ulkokäyttöön tarkoitetun laminoidun lasin laatutaso on hyvä, kun se valmistetaan 1,52 mm kalvolla (0,76 mm ei riitä), varastoidaan ja prosessoidaan oikein, eikä sitä leikata, hiota tai kiilloteta laminoinnin jälkeen. Laminoinnissa pitäisi aina käyttää mittavalmiita ja viimeisteltyjä laseja. 

Myös Suomen Tasolasiyhdistys ry ohjeistaa seuraavasti: 
Kosteissa olosuhteissa, kuten uimahalleissa ja ulkona, avoreunaisen laminoidun lasin reuna-alueiden suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota. Delaminoitumisriskiä voidaan pienentää käyttämällä laseja, jotka 
on laminoitu mittavalmiina, lisäämällä kalvokerroksia tai käyttämällä kalvoa, jossa on korkea adheesiotaso. 


Lasitoimittajaa ja lasin valmistajaa tulee informoida riskikohteesta, jotta erityisolosuhteet tulee huomioiduksi.