Työsuojelu

Lasitusalan työsuojeluopas

Yhdistys päivitti  vuoden 2019 puolella yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa lasitusalan työsuojeluoppaan.

Lataa opas tästä.

Turvallinen tuulilasi

Ehjä ja oikein asennettu tuulilasi on osa ajoneuvon kantavaa rakennetta ja merkittävä turvallisuustekijä. Oppaan tarkoituksena on kertoa lukijalle tuulilasin ominaisuuksista, turvallisuusriskeistä, kun rikkoutunut tuulilasi vaihdetaan uuteenmyös vaihtotyötä tekevän työntekijänkin näkökulmasta. 

Lataa opas tästä

Työturvallisuus ja työsuojelu on toimialakohtaista


Tasolasiyhdistys on jäsen Kemianteollisuuden työalatoimikunnassa. Se on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä  työpaikoilla. Kemianteollisuuden työalatoimikuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista 6 edustaa työnantajia ja 9 palkansaajia.

Kemianteollisuuden työalatoimikunnassa ovat mukana seuraavat järjestöt:
• Kemianteollisuus KT ry, 3 edustajaa
• Lasikeraaminen teollisuus LT ry, 1 edustaja
• Suomen Tasolasiyhdistys ry, 2 edustajaa
• Teollisuusliitto ry, 5 edustajaa
• Ammattiliitto Pro ry, 3 edustajaa
• Ylempien Toimihenkilöt YTN ry, 1 edustaja

Työalakohtaiset työryhmät ovat osa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Työsuojelu, kuten myös työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat erilaisia toimialasta riippuen. Siksi tarvitaan myös erilaisia työryhmiä.

Viimeaikaisia Kemianteollisuuden työalatoimikunnan toimenpiteitä, jotka koskevat lasialaa ovat:

  • Työturvallisuuskorttikoulutus, jossa alakohtainen materiaali lasialalle
  • Päivitetty lasialan työsuojeluopas

Lasialan oma työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti - työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Turvallisuus yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.