Turva- ja suojalasit

Turva- ja suojalaseja käytetään, kun lasiin on vaara törmätä, estetään putoaminen tai kun lasi suojaa murtautumista, ilkivaltaa ja ampumista vastaan. Turvalasit ovat joko karkaistua tai laminoitua lasia. Suojalasit ovat laminoitua lasia tai yhdistelmälaseja eli karkaistu-laminoitua lasia. 

Turvalasien luokitus

Turvalasit testataan standardin SFS-EN 12600 mukaisella heiluritestillä ja luokitellaan rikkoutumistavan ja heilurin pudotuskorkeuden perusteella kolmeen turvallisuusluokkaan. 

TörmäysluokkaPudotuskorkeusSuojaustaso
3190kohtalainen
2450hyvä
11200erinomainen

Taulukko 1. Törmäysluokka heiluritestin mukaisesti.

Rikkoutumistapa
Akuten tavallinen tai lämpölujitettu lasi
Bkuten laminoitu tai rautalankalasi
Ckuten lämpökarkaistu lasi

Taulukko 2. Rikkoutumistapa heiluritestin mukaisesti.

Esimerkkejä:

1(C)1 lämpökarkaistu lasi, joka säilyy ehjänä heiluritestin pudotuskorkeudesta 1200 mm.

2(B)2 Laminoitu lasi, joka rikkoutuu turvallisesti pudotuskorkeudesta 450 mm. Suojaustaso hyvä, eikä aukkoa muodostu törmäysluokan 2 testissä. 

2(B)2-1(B)1 Palonsuojalasit

Luokan A lasi ei ole turvalasi!

Suojalasit

Laminoidun lasin suojaustaso perustuu lasin ja kalvon paksuuksiin sekä lasi- ja kalvokerrosten lukumäärään.

Iskunkestävällä lasilla tarkoitetaan lasia, joka on testattu standardin SFS-EN 356 mukaan luokkiin P1A-P5A.

Murronsuojalasilla puolestaan lasia, joka on testattu standardin SFS-EN 356 mukaan luokkiin P6B-P8B.

Suojauslasitusta vaaditaan käytettäväksi rakenteellisten murtosuojausohjeiden mukaisesti toimialoilla, jotka kuuluvat II ja III toimialaluokkaan. Toimialaluettelo löytyy Finanssialan verkkosivuilta. Luettelo on ohjeellinen, joten vakuutusyhtiöillä voi olla myös omia vaatimuksia rakenteelliselle murtosuojaukselle. Suojalasit luokitellaan seuraavasti:

KestävyysluokkaTestikuulan pudotuskorkeus, mmKohdeEsim. laminoitu lasi
P1A1500
8 mm
P2A3000asunnot9 mm
P3A6000asunnot9 mm
P4A9000toimistot, kioskit10 mm
P5A9000
11 mm

Taulukko 3. Kovan esineen iskutestin mukainen luokitus.

Terävän esineen iskutestissä lasia kuormitetaan testilaitteessa jäljitellen kirveen ja vasaran iskuja. Luokitus perustuu aina testeihin ja rakenteet ovat valmistajakohtaisia.

LuokkaIskutyö, Nm vasaraIskutyö, Nm kirvesIskuja kplKohdeEsim. monikerros laminoitu lasi
P6B35030030...50asunnot, liikkeet15 mm
P7B35030051...70pankit, museot20 mm
P8B350300yli 70kultasepänliikkeet25 mm

Taulukko 4. Terävän esineen iskutestin mukainen luokitus.

Rakenteet

Murtosuojausohjeissa ei ole annettu erillisiä asennusohjeita ikkunoiden ja lasien asennukselle muutoin kuin, että rakenteiden kiinnityksineen on oltava sellaisia, ettei tilaan tunkeutuminen ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista. Rakenteet tai niiden osat eivät saa olla ulkopuolelta rikkomatta irrotettavissa. Murtosuojauksessa täytyy ottaa huomion myös muiden rakenteiden murtosuojausvaatimukset sekä lukitusturvallisuus. Eli myös lasitusta tukevan karmin on oltava murtautumisyrityksen kestävä. Suojauslaseissa tulee välttää loveuksia ja reikiä, jos mahdollista, sillä ne voivat vaikuttaa tuotteen kestävyyteen.

Edellä esitetyt asiat liittyvät lasituksiin, mutta mitä tarkoittaa esim. murtosuojaluokka RC2?

RC2 on Englanninkielinen lyhennys sanasta Resistance Class 2. Ristikot, kalterit ja murronsuojaovet luetteloidaan standardin SFS-EN 1627 (-1630) mukaisen testauksen ja sertifioinnin perusteella. Näistä standardeista löytyy suojaluokat (6 kpl) ja merkintäohjeet. Esimerkiksi murronsuojaovi tulee merkitä Murronsuojaovi EN 1627 RC 2. Tämän oven lasituksen tulee olla luokkaa P4A. RC 4 oven lasituksen puolestaan P6B. Murtosuojatun ja tavallisen oven erona on murronsuojaluokan täyttävät lasit, lukot, karmit ja täytteet.

Murronsuojauksen kannalta asunnoissa ulko-oven lasi ja oven viereisen lasin kannattaa olla laminoitua, jolloin ikkunan rikkominen ja sen kautta oven avaaminen on hankalampaa.