Nikkelisulfidisulkeuma

Nikkelisulfidisulkeuma on karkaistussa lasissa esiintyvä harvinainen mutta luonnollinen lasin epäpuhtaus, joka voi tietyissä olosuhteissa johtaa lasin spontaaniin rikkoutumiseen.

Jotta rikkoriskiä voidaan vähentää, on suositeltavaa tilata lasit Heat Soak testattuna. Testillä saadaan tunnistettua suurin osa rikkoutumisriskille alttiista lasista. Heat Soak -testiä suositellaan etenkin, kun kyseessä on kohde, jossa karkaistun lasin mahdollinen rikkoutuminen voi vaikuttaa rakenteen koossapysyvyyteen ja käyttäjien turvallisuuteen. 

SFS-EN 12150-1:2015 Liite D.