Eristyslasi ja hiilijalanjälki vertailu

Lähellä valmistetun ja maahan tuodun eristyslasin hiilijalanjälkivertailu

Suomen Tasolasiyhdistys ry tilasi keväällä 2021 Lappeenrantalaiselta yritykseltä LCA Consulting Oy:ltä hiilijalanjälkiselvityksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Suomessa valmistetun ja maahan tuodun eristyslasin hiilijalanjäljen mahdollisia eroja.

Selvitystyö nähtiin tarpeellisena yhdistyksen jäsenten kannalta. Ensinnäkin siitä syystä, että se kannustaisi yrityksiä selvittämään oman tuotteensa hiilijalanjäljen, mikä voi nousta tärkeäksi kilpailutekijäksi seuraavien vuosien aikana. Jo nyt rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmät nostavat suosiotaan. Lisäksi rakennusten vähähiilisyyteen on tulossa ohjaavaa lainsäädäntöä vuonna 2025.

Kimmoke selvityksen tilaamiseen tuli Ruotsin tasolasiyhdistyksen tilaamasta vastaavasta selvityksestä ja sen ratkaisevista tuloksista. Ruotsissa on eristyslasien lisäksi selvitetty kotimaisen ja tuontilasin erot karkaistun ja laminoidun lasin suhteen. Ratkaisevana tekijänä on käytetty sähkö ja sen tuotantoon käytetyt energianlähteet.

Tulosten tulkinta

Tarkastelujärjestelmän rajauksen mukaisen laskennan tulosten perusteella havaitaan, että Suomessa valmistetun erityslasin hiilijalanjälki on kesimäärin 73 % pienempi kuin Puolassa valmistetun ja Suomeen kuljetetun erityslasin hiilijalanjälki. Merkittävin ero johtuu eristyslasin valmistuksen energiaintensiivisyydestä. 

Selvityksessä käytettiin maakohtaista keskimääräistä sähkötuotannon päästöä kuvaavaa kerrointa, jolloin tehdaskohtaisia vähäpäästöisiä energiamuotoja ei ole selvityksessä huomioitu. Toisin sanoen, ne tehtaat, jotka käyttävät vihreää sähköä (päästötöntä), niiden kannattaa teetättää oma selvitys eikä käyttää keskimääräisiä kertoimia.