Lintuturvallisuus

Kirjoittaja: Jenni Heikkilä
pvm: 30.4.2019

Lintuturvallisuus ja lasirakentaminen

Rakennettu ympäristö sisältää monia linnuille vaarallisia elementtejä kuten läpinäkyviä meluesteitä, bussipysäkkejä ja korkealla sijaitsevia laajoja heijastavia lasipintoja. Lintu pyrkii lentämään kohti puuta tai taivasta, joka heijastuu lasipinnasta tai lentämään läpi näkymättömän ja heijastamattoman lasin. Törmäys on usein kohtalokas, on kyseessä sitten massiivinen pilvenpiirtäjä, omakotitalo tai kaide. Lintuturvallisuutta voidaan parantaa teippauksilla, printatuilla pisteillä tai uudenlaisilla lasiratkaisuilla.

Aluksi lintuturvallisuutta lisäävänä ratkaisuna oli kuviolliset teipit ja koristeet laseissa. Vaikka ne olivatkin melko tehokkaita ratkaisuja, ne tekivät laseista vähemmän tehokkaita ikkunana. Haasteena oli kehittää tuote, jonka linnut havaitsevat, mutta ihmiset eivät.

Dilemmasta syntyi lintuystävällinen lasi, jossa hyödynnetään ihmissilmälle näkymätöntä UV-valoa ja aallonpituuksia, jotka vain vaivoin näemme. Lintuturvallisessa lasissa on pinnoite, joka yhdistää UV-heijastavan ja -heijastamattoman materiaalin kuvioon, joka häiritsee heijastusta. Kun lintu näkee sen, se toimii kuin esteseinä. Pinnoite on melko näkymätön ihmiselle, varsinkin rakennuksen sisältä. Alustavien tulosten perusteella lintuystävällinen lasi toimii, mutta toimiiko se yhtä hyvin kuin näkyvät teippaukset tai printtikuviot?

Kaikki linnut eivät kuitenkaan hyödy UV-lasista

Ruotsin maatalousyliopiston ja Uppsalan yliopiston tutkijat osoittivat, että koska linnut eroavat voimakkaasti siinä, kuinka hyvin ne näkevät ultraviolettivalon, merkinnät näkyvät hyvin vain lajeille, joilla on oikeantyyppinen värinäkö. Esimerkiksi lokit ja papukaijat ovat lajeja, jotka näkevät UV-merkinnät selvästi eri valaistusolosuhteissa. Petolinnut, kyyhkyset ja varikset puolestaan eivät näe UV-merkintöjä yhtä hyvin. Tehokkaasti toimivien pinnoitteiden tai kalvojen tulisi tuottaa lähes täydellisiä kontrasteja alhaisella värivaihtoehdoilla, mutta korkealla UV-pitoisuudella, kuten kirkas sininen taivas.

Lintuystävällinen ympäristö

Toimintatavat, jotka lisäävät rakennetun ympäristön laatua ja kestävää kehitystä, vaikuttavat myös lintuystävällisen kaupungin luomisessa. Viheralueet, kosteikot ja suojellut alueet lisäävät lintujen elinaluetta, kun taas torjunta-aineet ja kasvimyrkyt vähentävät linnuston määrää.

Yli 30 vuotta kestäneen tutkimuksen mukaan suurin syy lintukuolemiin Pohjois-Amerikassa on rakennukset ja niiden ikkunat. Arvion mukaan törmäyskuolemia tapahtuu yksistään Pohjois-Amerikassa vuosittain 100 miljoonasta jopa miljardiin, mikä on 1-5 % alueen kokonaispopulaatiosta. Keskimäärin yksi rakennus tappaa 10 lintua per vuosi, huonosti suunniteltu rakennus jopa satoja. Trendikäs ”vihreä” muotoilu voi joko lisätä tai vähentää lintujen törmäysriskiä. Vihreä design, joka lisää lintuturvallisuutta sisältää seuraavia elementtejä: yövalaistusta vältetään, muutokset luonnonmukaisessa maisemassa ja ekosysteemissä mahdollisimman vähäiset. Se, mikä vähentää lintuturvallisuutta, on hämmästyttävää kyllä, viheralueet aivan rakennuksen vieressä. Ne houkuttelevat lisää lintuja. Samalla lasipinnat luovat väärän maiseman vihreine heijastuksineen ja linnut erehtyvät luulemaan niitä puiksi. Myös rakennuksen sisäpuoliset viheralueet aiheuttavat törmäyksiä.

Kuva. FBI:n toimisto Chicagossa, Platinum LEED rakennus, aiheutti vuonna 2011 noin 10 lintusurmaa päivässä lintujen muuttolennon aikaan.

Lasi ei kuitenkaan ole ainoa, joka aiheuttaa lintukuolemia. Muita merkittäviä tekijöitä ovat kulkuvälineet, sillat, energialinjat, yöaikainen valaistus, jota tulisi siis vähentää varsinkin muuttoaikana sekä elinympäristön häviäminen, ilmastomuutos ja ympäristömyrkyt, jotka vaikuttavat yhdessä kumulatiivisesti aiheuttaen monien lintulajien populaation vähenemisen. Keskitytään tässä artikkelissa kuitenkin rakennuslasiin.

Lukuisat lasivalmistajat maailmalla ovat lisänneet lintuystävällisiä tuotevalintoja viime vuosina. Myös kysyntä kasvaa kannustinohjelmien ja vaatimusten vuoksi. Esimerkiksi San Franciscon kaupunki Kaliforniassa on kieltänyt peililasien asentamisen rakennusten julkisivuun esteettisistä syistä. Tämä kielto hyödyttää myös lintuja, jotka erehtyvät heijastusten olevan todellista tilaa eivätkä siten näe lasia esteenä.

Törmäysriski

Linnut ovat alttiita törmäyksille lasin kanssa läpi vuoden. Kuolleiden lintujen määrä on kuitenkin korkein kevät- ja syysmuuton aikana. Suurten vesialueiden viereiset suurkaupungit aiheuttavat suurimman törmäysvaaran muuttoaikana. Etenkin viheralueiden lähellä olevat rakennukset, joissa on suuria määriä lasia, ovat hyviä paikkoja keskittyä törmäysten ehkäisemiseen. Törmäyksiä esiintyy eniten rakennusten alimmissa kerroksissa. Tyypillisesti lintuystävällinen lasi on asennettu rakennuksen kolmeen alimpaan kerrokseen, mutta toisinaan jopa 18 metrin korkeuteen asti. Jos rakennusta ympäröi korkeat puut, tulisi lintuturvallinen lasi ulottaa aina puiden korkeuteen saakka.

On myös hyvä muistaa, että kaikkia lintukuolemia ei pystytä havaitsemaan, saati tilastoimaan, sillä muut eläimet kuten kissat, rotat, lokit ja varikset voivat nopeasti kantaa kuolleita lintuja pois.

Lintuystävällisiä lasituotteita ovat mm.:

-         Pilkington AviSafe

-         Arnold Glas

-         Guardian Glass

-         Walker Glass -tuotteet

Edellä esitetyn mukaan mm. Helsingin kaupunkikirjasto Oodi on lintuystävällinen rakennus pisteprintattuine laseineen.

Lähteet:

https://kaupunkilinnut.fi/?id=44

https://www.pilkington.com/en-gb/uk/products/product-categories/special-applications/pilkington-avisafe

https://www.buildings.com/article-details/articleid/18126/title/not-all-birds-benefit-from-uv-glass

https://glassmagazine.com/article/commercial/bird-glass-collisions-1918861