Käyttöturvallisuus

Asunnot
Koulut ja päiväkodit
Julkiset rakennukset

Rakennusten käyttöturvallisuus

1.1.2018 astui voimaan uusi asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta. Asetuksen avuksi on kirjoitettu ohjekortti yhteistyössä rakennusvalvontojen TOPTEN ryhmän ja alan teollisuuden kanssa. Yhteisen ohjekortin löydät tästä linkistä. Yhdistyksen laajemmat asetustulkinnat löydät puolestaan tästä linkistä (päivitetty 22.9.2020). Alla lyhyesti muutokset verrattuna vanhaan F2 ohjeeseen.

Lasitukseen on vaara törmätä ja on käytettävä turvalasia, kun:

  • Lasituksen alareunan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 0,7 metriä.
  • Kulkuväylien ovissa lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1,5 m. Turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 0,3 m. Poikkeus asunnot, ks. linkki. 
  • Portaissa ikkunalasituksen korkeus askelmasta tai lepotasosta on vähemmän kuin 1,5 m.

Lasituksen rikkoontuminen aiheuttaa putoamisvaaran ja on käytettävä laminoitua turvalasia, kun: lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja tasojen välinen korkeusero on yli 1,0.

Uusi asetus tarkoittaa, että 6 mm tavallinen tasolasi ei kelpaa turvalasin asemasta asunnoissa. Koskee kaikkia myönnettyjä rakennuslupia vuoden 2018 alusta lähtien. Myös korjausrakentamisen kohteissa on sovellettava uutta asetusta, kun lasituksia vaihdetaan. Poikkeavasta menettelystä päättää kunnan rakennusvalvonta. Asetuksen tekstin mukaan kaikkia rakennuksia koskevat yhtenäiset määräykset, mutta mitoituksessa käytettävät vaakakuormat ovat tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuten ennenkin. Ohjeissa on kuitenkin määritelty lievempiä vaatimuksia asunnoille. 

Huomioitavaa on, että asetuksen teksti on velvoittava, ohjeet ovat suosituksia.  Rakennuksen pääsuunnittelijan on hyvä huomioida, että asetus ei erottele julkisia tiloja ja asuntoja kuin kaiteiden kohdalla. Yleisessä ohjeessa on kuitenkin lievennyksiä asuntojen kohdalla!

Riskilliset lasipinnat

HUOM!

Tarkennus käyttöturvallisuusohjeistukseen 14.8.2019!

Asuinkerrostalojen porrashuoneissa ja tuulikaapeissa on käytettävä turvalasia kuten ohjeistetaan käytettävän yleisissä/julkisissa tiloissa. 

Asuinkerrostalojen porrashuoneet eivät siis ole asuintiloja vaan yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja. Porrashuoneissa ei voi käyttää uuden käyttöturvallisuusohjeen sisältämiä asuinrakentamisen lievennyksiä.

Ohje koskee myös korjausrakentamista, sillä kerrostalojen porrashuoneissa olisi pitänyt käyttää turvalasia jo RakMK F2:2001 aikaan. Jatkossa vuoden 2001 jälkeen rakennettujen kerrostalojen porrashuoneiden lasien rikkoutuessa ainoa vaihtoehto on turvalasi, kun lasitus on alle 0,7 m lattiasta, kulkuväylillä kun lasitus on alle 1,5 m lattiasta huomioiden myös ovien viereisten ikkunoiden alle 0,3 m etäisyys. 

Korjausrakentamisessa pitää kuitenkin huomioida erikoiskohteet kuten suojelukohteet, joissa on poikkeava menettely. Niistä päättää kunnan rakennusvalvonta.

Tulkinnoissa on ollut eroja kuntakohtaisesti. Tämä tarkennus yhtenäistää menettelykäytännöt Suomessa. 

Kaidekorkeudet

Rakennuksessa on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää 0,5 metrin ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. Kaide voi olla avokaide tai suojakaide. Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. Lasikaiteessa käytetään laminoitua turvalasia. 

Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta eikä siinä saa olla vaakasuoria rakenteita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Lisäksi kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat kuormat. 

Kaiteen voi korvata muulla järjestelyllä, jolla putoaminen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvallisuustaso, kun korkeusero on enintään 1,0 metriä.

Kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. Taulukossa 1 on lueteltuna asetuksen mukaiset kaidekorkeudet putoamiskorkeuden perusteella.

Taulukko 1. Kaidekorkeudet.

Kaidekorkeudet:

jos putoamiskorkeus on


niin kaidekorkeus on

0,5 -0,7 m                         > 0,7 m
yli 0,7 - 3 m                   > 0,9 m (asuntojen sisätilat)
yli 3 – 6 m                 > 1,0 m
yli 6 m                                 > 1,2 m
mikä tahansa1,0 m (asunnon parveke)

Edellä esitetyn mukaisesti asetuksessa on asuinnoille muutama lievennys. Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi olla vähintään 0,9 metriä, kun putoamiskorkeus on alle 3,0 metriä ja yhtä asuntoa palvelevalla parvekkeella riittää 1,0 metrin korkuinen kaide putoamiskorkeudesta riippumatta .

YM asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta § 7.