Miksi asunnonostaja ei kysy g-arvoa?

8.9.2016

Onko asunto kesällä liian kuuma? Puuttuuko auringonsuojaus suunnitelmista?

Kuuman kesän aikana kohistaan ylikuumista asunnoista, joita ei saa pysymään viileänä edes vippaskeinoin kuten yöaikaisella tuuletuksella tai pimentävillä verhoilla. Ongelma on korostunut rakennusten eristystason parantamisen myötä, jolloin ikkunan aurinkoenergian läpäisyominaisuuksiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota rakennuksen ikkunoita valittaessa.

Kysymys kuuluu: Miksi edelleen rakennetaan uusia asuinrakennuksia huomioimatta aurinkoenergian kokonaisläpäisykerrointa eli g-arvoa?

Halutaan avaria luonnonvalon täyttämiä tiloja, isoja lasituksia, mahtavia näkymiä. Hienoa, että halutaan, mutta sitten pitäisi muistaa huomioida vaikutukset sisäilmaolosuhteissa ja suunnitella lasitus oikein. Eri lasi- ja varjostusratkaisuilla g-arvoa on mahdollista pienentää alle neljännekseen. 

g-arvon lisäksi tulee huomioida myös lasien absorptio eli kuinka paljon lasi imee itseensä auringon säteilylämpöä. Seuraavassa keskitytään tarkastelemaan lähinnä heijastavia auringonsuojalaseja, jotka kehitystyön ansiosta eivät enää lämpene merkittävästi.

Tehokkaat auringonsuojalasit

Auringonsuojalaseja on kahta tyyppiä: heijastava ja absorboiva auringonsuojalasi. Heijastavassa auringonsuojalasissa on ohut metallipinnoite, joka heijastaa lyhytaaltoista lämpösäteilyä takaisin tulosuuntaan. Lisäksi pinnoite yleensä heijastaa pitkäaaltoista lämpösäteilyä, mikä puolestaan parantaa eristyslasin lämmöneristävyyttä. Parhaimmillaan heijastavat auringonsuojalasit läpäisevät lähes yhtä paljon valoa kuin tavallinen lasi, mutta sulkevat ulkopuolelle 2/3 auringon säteilyenergiasta.

Esimerkki lasirakenteesta: 3K eristyslasi 6-16-4-16-4

suorituskykykoodipinnoittamaton lasirakenneheijastava auringonsuojalasi
U/LT/g1,7/74/660,5/54/29

Suorituskykykoodi on yhteenveto lasituksen suorituskyvystä perusvaatimusten suhteen. U= U-arvo, LT= valonläpäisy ja g= g-arvo eli aurinkoenergian kokonaisläpäisy. Korkea valonläpäisy vähentää keinovalaistuksen tarvetta. Matala U-arvo kuvaa hyvää lämmöneristystä. Vertailun helpottamiseksi pinnoittamattoman 4 mm float-lasin g-arvo on 87 %. 

Ylilämpenemisongelma on helposti ratkottavissa valitsemalla auringonsuojalasitus (lasirakenne, jossa on matala g-arvo). Auringonsuojaominaisuus on huoltovapaa ikkunan käyttöiän kestävä ominaisuus. Parhaiten auringonsuojaus toimii ikkunoissa, joissa ulkoilmaa vasten on eristyslasi ja uloimpana lasina heijastava auringonsuojalasi, jolloin vähennetään lasirakenteen sisäosien lämpenemistä ja pienennetään lasien rikkoutumisriskiä. 

Tehokkaita ratkaisuja ovat myös lasirakenteen ulkopuoliset varjostukset, kuten räystäät, lipat, markiisit ja kaihtimet. Myös ikkunan puitteiden välissä olevilla sälekaihtimilla saavutetaan hyviä tuloksia. Huomioitavaa kuitenkin on, että eristyslasin rikkoutumisriski kasvaa suureksi, jos säleet ovat väriltään tummat tai kaihdin nostetaan puolittain ylös ikkunan puoliväliin. Monet ikkunanvalmistajat ovatkin kieltäneet takuuehdoissaan tummien kaihtimien käytön.

Oikein suunniteltu lasitus ja varjostus estää sisäilman liian lämpenemisen, jäähdytyksen tarve vähenee ja asunnonomistaja välttyy monimutkaisilta jälkikäteen asennettavilta elementeiltä.

Suunnitteluapua saa mm. tasolasin maahantuojilta ja eristyslasin valmistajilta kuten myös lasialan konsultointiyrityksiltä. Katso kohta Etsi lasiliike