Vuoden 2017 Lasirakentaja

12.5.2017

Vuoden 2017 Lasirakentaja on Paavo Hassinen

Suomen Tasolasiyhdistys ry myöntää joka toinen vuosi Lasirakentaja kunniamaininnan henkilölle tai yhteisölle, joka on joko näkyvästi, aktiivisesti tai innovatiivisesti edistänyt suomalaista tasolasirakentamista tai kehittänyt lasialan teknistä puolta. Yhdistyksen hallitus on valinnut vuodesta 2000 lähtien vuoden Lasirakentajan.

Vuoden 2017 Lasirakentajaksi on valittu DI Paavo Hassinen. Tasolasiyhdistyksen toiminnanjohtaja Jenni Heikkilä totesi Helsingissä 10.5. pidetyssä tilaisuudessa Paavo Hassisen tehneen pitkäjänteisesti työtä turvallisten ja näyttävien lasirakenteiden suunnittelijana ja siten edistänyt tasolasin käyttöä. Siltarakenteiden asiantuntijan kädenjälki näkyy esimerkiksi Turun Kirjastosillassa ja lasirakennekonsultin neuvot REDI -hankkeessa. Hassisen viimeisimpinä saavutuksina on tasolasin mitoitusohjelman valmiiksi saattaminen. Ohjelman avulla lasin mitoitustapaa saadaan viimein yhtenäistettyä. Ilman Paavon panostusta ja ammattitaitoa ohjelma ei olisi valmistunut. Nyt laskelmat on tarkistettu ja toimiviksi todettu.

Hassinen on osallistunut tasolasin mitoitusohjelman kehittämiseen vuodesta 2004 lähtien. Idea mitoitusohjelmasta lähti liikkeelle tarpeesta yhtenäistää lasin mitoitusperusteita. Laskentatapoja on lukuisia; yksi suunnittelija käyttää saksalaista DIN standardia, toinen brittiohjeistusta ja kolmas Timoshenkon kaavaa, loput erilaisia yhdistelmiä. Joten voisi sanoa mitoitusperusteiden olevan varsin kirjavia ja tulokset laskentatapakohtaisia. Ja toisaalta, ohuin rakenne on yleensä edullisin. Kysymys kuuluukin: onko halvimman tarjouksen tehneen mitoitus riittävä?

Ensin keskusteltiin vain ohjeistuksesta, mutta vuosien varrella idea jalostui laskuriksi. Hassinen lupautui rakentamaan kaavoja ja itse laskuria. Työ lähti liikkeelle Mathcad ohjelmalla, mutta kaavat jouduttiin kirjoittamaan uusiksi, kun Mathcadin ominaisuudet muuttuivat eikä sille löytynyt tekijöitä, jotka olisivat koodanneet laskurin verkkoselaimella toimivaksi. Excel-pohjaiselle laskurille saatiin montakin tarjousta.

Vuoden 2017 huhtikuussa valmistui verkkoselaimella toimiva LasiMitta –niminen tasolasilaatan mitoitusohjelma. Ohjelman laskentakaavat perustuvat standardiehdotukseen prEN 16612:2013, joka on äskettäin hyväksytty uudelleen CEN:n työkohteeksi. Standardiehdotus sisältää myös Eurocode-standardeista löytyviä lasirakenteiden mitoitusohjeita.

Paavo Hassinen työskentelee Insinööritoimisto Pontek Oy:ssä siltatekniikan asiantuntijana.