Uusi asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta voimaan 1.1.2018

27.12.2017

YM on antanut 20.12.2017 rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevan asetuksen, joka tulee voimaan vuoden alussa. Aiemman asetuksen sisältö on säilytetty pääosin ennallaan, mutta uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

Uusi asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevat säännökset (F2, 2001). Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt voidaan jatkossakin tehdä ensisijaisesti alkuperäistä ratkaisua noudattaen, mikäli alkuperäinen ratkaisu ei ole turvallisuuden tai terveyden kannalta ilmeisen haitallinen, eivätkä muutokset heikennä rakennuksen käyttöturvallisuutta.

Lasirakenteita koskeva asetusteksti:

11 § Lasirakenteet

Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa. Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä. Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

Muutosta vanhaan tekstiin on tuo viimeisen lauseen lisäys. Oletettavaa on, että tavallista 6 mm tasolasia ei enää saa käyttää turvalasin asemasta asunnoissa. Tämä asia tarkentuu tammikuussa valmistuvassa ohjeistuksessa.

Lue lisää www.ym.fi