Kansainvälinen Lasin Vuosi 2022

10.1.2022

The International Commission on Glass (ICG), the Community of Glass Associations (CGA) ja ICOM-Glass hakivat yhdessä YK:n kansainvälistä lasin vuotta 2022, ja YK:n yleisneuvosto antoi sille virallisen hyväksyntänsä kokouksessaan 18.5.2021.

Kansainvälisenä Lasin vuonna 2022 juhlittiin lasin olennaista roolia yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden mittaan ympäri maailmaa järjestettiin erilaisia lasiin liittyviä tapahtumia ja tiedotettiin lasin mahdollisuuksista sekä erilaisista projekteista. Lasialan asiantuntijat kokosivat esityksiä muun muassa lasin merkityksestä oikeudenmukaisemmassa ja kestävämmässä yhteiskunnassa sekä esittelivät uusimpia tieteellisiä ja teknisiä läpimurtoja lasinalalla. Juhlavuosi suljettiin konferenssissa Japanissa joulukuussa 2022.

Kansainvälinen lasin vuosi 2022

·       korostaa lasin teknologista, tieteellistä, taloudellista, ympäristöllistä, historiallista ja taiteellista roolia yhteiskunnassamme

·       tuo esille alati kehittyvän teknologian mahdollisuuksia ja niiden potentiaalia vastata kestävän kehityksen haasteisiin

Lasissa on tulevaisuus

EU:n talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi lokakuussa 2021 lausunnon ”Glass is future”. Lausunnossa todetaan, että lasiala on vihreämmän ja energiatehokkaamman tulevaisuuden teollisuudenala. Lasituotteet ovat välttämättömiä siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia kiertotaloutta. Tasolasilla tulee olemaan tärkeä rooli EU:n Renovation Wave – tavoitteen toteuttamisessa, jossa tarkoituksena on vähentää merkittävästi rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tehokkailla lasirakenteilla varustettujen ikkunoiden vaihtotyö mahdollistaisi rakennusten hiilidioksidipäästöjen massiivisen vähentämisen. Samalla, kun tasolasi on aurinkopaneelien yksi tärkeimmistä komponenteista, se on korvaamaton uusiutuvan energian tuottamisessa.  

AGN – Pohjoismaista yhteistyötä

Lasin juhlavuoteen on varauduttiin myös Pohjoismaiden kesken. Suomen Tasolasiyhdistys ry perusti Tukholmassa 5.11.2021 yhdessä kolmen muun Pohjoismaan kanssa yhteistyöyhdistyksen the Association of Glass Nordic (AGN). AGN-järjestöön kuuluu seitsemän yhdistystä.

-       The Association of Glass Nordicin perustamisen kautta saamme vahvan äänen yhteisiä etuja koskevissa asioissa, sanoo toiminnanjohtaja Jenni Heikkilä.

Muut järjestöt ovat Svensk Planglasförening, Glascentrum ja Glasbranschföreningen Ruotsista, Glarmesterlauget ja Glasindustriens Tanskasta, Glass og Fasadeforeningen Norjasta.

-       Pohjoismaiden tasolasialan toimialajärjestöillä on takanaan monivuotinen yhteistyö ja siten yhteisiä tavoitteita useissa asioissa. Esimerkiksi turvalasimääräykset ja ohjeet vaihtelevat maittain, niihin olisi hyvä saada yhtenäisempiä käytäntöjä. Muita tärkeitä aiheita ovat kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Pyrkimyksenä on varmistaa, että rakennukset Pohjoismaissa suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisin ehdoin, Heikkilä jatkaa.  

AGN kehittää parhaillaan yhteistä laskentatyökalua EPD-asiakirjojen (ympäristöselosteen) laatimiseen. Todennäköistä on, että jatkossakin monet yhteispohjoismaiset aloitteet perustuvat kestävään kehitykseen.


Linkit:

International Year of Glass 2022 https://www.iyog2022.org/

Svensk Planglasförening https://svenskplanglas.se/

Glasbranschföreningen https://www.gbf.se/

Glass og Fasadeforeningen https://www.glassportal.no/

Glarmesterlauget i Danmark https://glarmesterlauget.dk/

Glasindustrien https://www.glasindustrien.dk/