Pohjoismaiden tasolasiyhdistysten kokous

18.11.2022

Pohjoismaiden tasolasiyhdistysten kokous 10.-11.11.2022

Vuosittainen Pohjoismaiden tasolasiyhdistysten kokous järjestettiin tänä vuonna Norjassa Glass og Fasadeforeningen (GF) eli Norjan tasolasiyhdistyksen uusissa toimitiloissa Skissa lähellä Osloa. 

Yhdistyksen toimistotilojen lisäksi saman katon alla on nyt myös GF Arena, jossa järjestetään opetusta rakennusalan opiskelijoille. Opetustila sisältää mm. CNC-koneen, katkaisusirkkelin alumiiniprofiilien työstöön ja lasin leikkuutilat. Opiskelijat pääsevät kokomaan lasiovia, ikkunoita ja julkisivulasituksia kuten tehtaassa. Ennen opiskelijaryhmä, 10-15 henkeä, vieraili parin päivän ajan eri yrityksissä, sekoittaen näin yrityksen tuotantoaikataulua. Joten uusi tila on koettu hyvin toimivaksi ja arvoa tuottavaksi.  Koulutus on ikään kuin sekoitus ammattikoulua ja oppisopimuskoulutusta, joka kestää neljä vuotta sisältäen paljon työharjoittelua viimeisen kolmen vuoden ajan.

Yhteenveto tapaamisesta

Kuulimme kahden päivän aikana esityksiä ajankohtaisista aiheista kuten jokaisen neljän maan taloudellisesta tilanteesta, rakennusalan näkymistä, uhista ja mahdollisuuksista. Lisäksi Norjalaiset kollegamme esittelivät ainutlaatuista ikkunankierrätys prosessiansa ja lasineuvoja koulutustansa. Mietimme mitkä ovat yhteistyöyhdistyksemme eli The Association Glass Nordic (AGN) ensi vuoden priooriteetit ja kuulimme selvennyksiä Glass for Europelta mahdollisen jäsenyytemme ehdoista sekä siitä mitä työryhmiä heillä on tällä hetkellä.

Yhteenvetona neljän maan talouskatsauksesta sanoisin, että Pohjoismaissa rakentamisen kasvu hidastuu seuraavan parin vuoden ajaksi, osassa sektoria se kääntyy negatiiviseksi paitsi korjausrakentamisessa, mutta vuoden 2025 aikana rakentaminen alkaa elpyä. Inflaatio on ollut tänä vuonna sitkeää pohjolassa, Ruotsissa ja Norjassa jopa voimakkaampaa kuin Suomessa.

Polttavina aiheina tällä hetkellä Pohjolassa ovat energiansäästötoimenpiteet ja ympäristöasiat. Kehitystä tehdään myös lasialan koulutuksen edistämiseksi ja rekryroinnin helpottamiseksi.

Erään mielenkiintoisen hankkeen haluan nostaa esiin: Tanskaan on suunnitteilla luonnonvalon museo. Lisäksi Tanskassa keskustellaan parhaillaan luonnonvalo standardin EN 17037 Daylight in Buildings sisällyttämisestä sellaisenaan rakennuslakiin.  

AGN

Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat muodostaneet yhteistyöyhdistyksen The Association of Glass Nordic (AGN), jonka puitteissa yhdistysten henkilöstö kokoustaa 4-5 kertaa vuodessa, suurin osa kokouksista on Teams kokouksia. Isäntämaa ja puheenjohtaja vaihtuu vuosittain. Ensi vuonna on Suomen vuoro. Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa ja kokemuksia; oppaita, ohjeita ja käytäntöjä. 

Norjan kokoukseen osallistuivat Suomen Tasolasiyhdistyksestä toiminnanjohtaja Jenni Heikkilä, puheenjohtaja Mika Selinko ja varapuheenjohtaja Henri Kiuru.