Kuva 3

Kuva 3.

Lasitus alhaalla: vaara törmätä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m. Ei kuitenkaan putoamisvaaraa. Käytettävä joko karkaistua tai laminoitua turvalasia.

Karkaistu turvalasikäytettävä törmäyspuolella
Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella

Kuvan oikean puoleisessa lasituksessa käytettävä turvalasia molemmilla puolilla, sillä kummassakin törmäysvaara.