Kuva 9

Kuva 9.

Monilasinen ulkoikkuna: vaara törmätä ja pudota, kun lasituksen alareuna on alle 0,7 m korkeudella lattiasta ja tasojen välinen korkeusero on yli 2,2 m. 

Käytettävä laminoitua turvalasia. Monilasisella ikkunalla tarkoitetaan ikkunaa, jossa on vähintään kolme lasikerrosta.

Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella


Vinkki! 
Kun rakennuksessa on isot auringonpuoleiset lasitukset, on suositeltavaa estää auringon liikalämmön pääsy sisätiloihin. Sisätilan ylikuumenemistä voi estää tehokkaasti auringonsuojalasein. Lasin g-arvo kertoo kuinka paljon aurinkoenergiasta läpäisee rakenteen. Auringonsuojalaseissa g-arvo on yleensä alle 50 %, kun tavallisessa kirkkaassa 6 mm lasissa se on yli 80 %.

Suorituskykykoodi on puolestaan yhteenveto lasituksen suorituskyvystä perusvaatimusten suhteen: U/LT/g. Jossa siis ensin U-arvo, valonläpäisy ja viimeisenä aurinkoenergian kokonaisläpäisy. 

Huomaa, että pinnoitteet tummentavat hieman monilasista lasitusta. Jos haluat, että maiseman väritys toistuu sisälle mahdollisimman samanlaisena, on järkevää valita laseiksi erikoiskirkkaat lasit.