Julkiset 1

Kuva 1.

Lasitus ylhäällä; yli 0,7 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.


Huom!
Jos rakennuksen välittömässä läheisyydessä on kulkuväylä, suosittelemme ko. rakennuksen sivulle laseiksi turvalasia lasituksen korkeudesta riippumatta. Alle jäävän haavoittumisvaara! Turvallisin ratkaisu on laminoitu turvalasi.