Julkiset 1

Kuva 1.

Lasitus ylhäällä; yli 0,7 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.