Julkiset 11

Kuva 11.

Lasi hissikuilun seinässä: koko hissilaitteen, mukaan lukien hissikuilun seinän, tulee täyttää standardien SFS-EN 81-20:2014 ja SFS-EN 81-50:2014 vaatimukset. Hissikuilun seinämän lasityyppinä on käytettävä laminoitua turvalasia.