Julkiset 3

Kuva 3.

Lasitukseen on vaara törmätä, kun lasituksen alaraunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m.  Käytettävä joko karkaistua tai laminoitua turvalasia.

Karkaistu turvalasikäytettävä törmäyspuolella
Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella

Kuvan lasituksessa käytettävä turvalasia molemmilla puolilla, sillä kummassakin törmäysvaara.