Julkiset 6

Kuva 6.

Lasitus toisessa kerroksessa: vaara törmätä ja pudota, kun lasituksen alareuna on alle 0,7 m korkeudella lattiasta ja tasojen välinen korkeusero on yli 1,0 m. 

Käytettävä laminoitua turvalasia. 

Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella