Julkiset 8

Kuva 8.

Sisälasiseinä: vaara törmätä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m. 
Käytettävä joko karkaistua tai laminoitua turvalasia.

Jos kaksilasinen eristyslasi:

Karkaistu turvalasimolemmilla puolilla
Laminoitu turvalasimolemmilla puolilla