Kuva 10

Kuva 10.

Ulkoseinän ikkuna: vaara törmätä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta/maasta on alle 0,7 m. Ei kuitenkaan putoamisvaaraa. Käytettävä joko karkaistua tai laminoitua turvalasia.

Karkaistu turvalasikäytettävä törmäyspuolella
Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella