Kuva 4a

Kuva 4a.

Lasi poistumistien yhteydessä: vaara törmätä ja pudota, kun lasituksen alareunan korkeus on alle 1,5 m korkeudella lattiasta/tasosta ja tasojen välinen korkeusero on yli 1,0 m. 

Käytettävä laminoitua turvalasia.

Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella