Kuva 4b

Kuva 4b.

Lasi poistumistien yhteydessä: vaara törmätä ja pudota, kun lasituksen alareunan korkeus on alle 0,7 m korkeudella maasta ja tasojen välinen korkeusero on yli 1,0 m. 

Käytettävä laminoitua turvalasia.

Laminoitu turvalasikäytettävä törmäyspuolella