Kuva 6

Kuva 6.

Uloskäynnin viereiset lasit: vaara törmätä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 1,5 m.Turvalasia käytettävä, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 0,3 metriä.

Käytettävä joko karkaistua tai laminoitua turvalasia.

Karkaistu turvalasikäytettävä molemmilla puolilla
Laminoitu turvalasikäytettävä molemmilla puolilla


Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,8–1 metrin ja 1,4–1,6 metrin korkeudelle sijoitettavalla huomiomerkinnällä.