Kuva 9

Kuva 9.

Lasitus korkealla: 

  • poistumistien yhteydessä: yli 1,5 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.
  • muut ikkunat: yli 0,7 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.

Huom!
Jos koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä on urheilukenttä tai rakennuksen sivulla kulkuväylä, suosittelemme ko. rakennuksen sivulle laseiksi turvalasia lasituksen korkeudesta riippumatta. Alle jäävän haavoittumisvaara!