Kuva 9

Kuva 9.

Lasitus korkealla: 

  • poistumistien yhteydessä: yli 1,5 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.
  • muut ikkunat: yli 0,7 m korkeudella olevalle lasitukselle ei ole turvalasivaatimusta. Vaade voi tulla lasin mitoitusteknisistä syistä.

Huom!
Jos koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä on urheilukenttä ja/tai rakennuksen sivulla kulkuväylä, suosittelemme ko. rakennuksen sivulle laseiksi turvalasia lasituksen korkeudesta riippumatta. Alle jäävän haavoittumisvaara! Turvallisin ratkaisu on laminoitu turvalasi.